Välkommen till

GELAB GROUP utgör kommunikationsplattformen för företagen GELAB och LEGOTRONIC. Fokus ligger på kundnyttan i det vi gör, genom att utnyttja de olika verksamheternas individuella spetskompetens och styrkor korsvis. Vi tillverkar bland annat elektronik, kretskort, box build, industri- och fordonskablage.

Företagen i gruppen kommer att fortsätta utvecklas och förbättras autonomt, men i ett nära samarbete. En styrka och bidragande faktor för att lyckas är de gemensamma resurser som GELAB GROUP kan tillföra varje verksamhet.

Våra kunder ska uppleva en förbättrad nytta i nya uppdrag, såväl som i befintliga projekt och åtaganden. Vi vill tydliggöra hela gruppens möjligheter att erbjuda ytterligare service och tjänster. Ramarna vidgas så att våra kunder inte behöver gå utanför GELAB GROUP för behovet av utveckling eller tillverkning. Våra kunder ska uppleva ett effektivare samarbete med oss som tillverkningspartner genom hela processen från konstruktion, utveckling och prototyp, till industrialisering och volymproduktion. Vilket leder till ett enklare produktägarskap samt en stärkt konkurrenskraft.

Detta är GELAB GROUP, välkomna till oss!

 

 

 

 

 

Våra kompetensområden

       

 

 

 

 

 

 

 

Svensk elektroniktillverkning i världsklass

 

Kontakta oss

Kontakta oss så lovar vi att berätta mer om LEGOTRONIC, GELAB
och GELAB GROUP, och vad vi har att erbjuda er!

Danny Krumich
Försäljning Svealand & Götaland

Mobil:   +46 (0)76 308 68 65
Telefon: +46 (0)8 566 389 20
e-post: danny.krumich@gelabgroup.se

 

Simon T Bredesen
Försäljning Norrland & Norge

Mobil:   +46 (0)705 49 79 76
Telefon: +46 (0)672 41 21 14
e-post: simon.bredesen@gelabgroup.se

 

Fredrik Dyfverman
Group CEO

Mobil:   +46 (0)704 22 95 70
Telefon: +46 (0)672 41 21 05
e-post: fredrik.dyfverman@gelabgroup.se

 

 

GELAB GROUP
Armaturvägen 3A
SE-136 50 JORDBRO
+46 (0)672 412 100
info@gelabgroup.se
www.gelabgroup.se

LEGOTRONIC AB
Armaturvägen 3 A
SE-136 50 JORDBRO
+46 (0)8-566 389 00
info@legotronic.se
www.legotronic.se

GELAB
Jormvägen 11
SE-833 98 Gäddede
+46 (0)672 412 100
info@gelab.se
www.gelab.se

GELAB
Lövstavägen 1 B
SE-832 96 Frösön
+46 (0)672 412 100
info@gelab.se
www.gelab.se

GELAB
Rissneleden 142
SE-174 57 Sundbyberg
+46 (0)672 412 100
info@gelab.se
www.gelab.se